Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


SonjaOtte (HippoSon)

Hochstraße32, 52538 Selfkant (Duitsland)

00491633944269

info@hipposon.com


De eigenaar/ verzorger zorgt ervoor dat het anamnese formulier zo volledig en correct mogelijk wordt ingevuld. Alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede behandeling of voedingsadvies, worden tijdig verstrekt (minimaal 2 dagen voor de dag van behandeling)


Betaling

De les of behandeling dient gelijk erna contant betaald te worden.


Annulering

Afzeggen van een afspraak is tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos.

Binnen 24uur wordt er 50% van de behandeling/les in rekening gebracht (exclusief reiskosten)

Lessen kunnen op de dag zelf worden geannuleerd wanneer er enkel een buitenbak

ter beschikking is en het regent of stormt.

Wanneer de les wordt afgezegd wanneer ik al ben gearriveerd op de locatie wordt

het lesgeld inclusief reiskosten in rekening gebracht.


Bij een besmettelijke ziekte op stal, dient dit op tijd te worden gemeld,

zodat ik eventuele maatregelen kan treffen i.v.m.besmettelijkheid en verspreiding kan voorkomen.


Aansprakelijkheid

Deelname aan lessen geschied op eigen risico van de ruiter.

Het verblijf op en om het terrein ter beschikking gesteld geschiedt op eigen risico van de ruiter.

Behandelingen, lessen en voeradviezen geschiedt op eigen risico. Sonja Otte is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk, tijdens/voor/na eenbehandeling of voor de gevolgen voor het paard

of zijn omgeving na de behandeling.

Sonja Otte voert de behandeling/les naar beste inzicht en vermogen uit en is ook niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaatdat de eigenaar/verzorgervoor ogen heeft.

Ze kan geen resultaat garanderen, wel inspanning om een zo goed mogelijk resultaat

te behalen en advies te geven.


Samenwerking

HippoSon is geen dierenarts en ook geen vervanging voor een dierenarts. Bij bepaalde klachten wil ik wel graag met uw dierenarts of met andere therapeuten (ieder met hun eigen specialisatie) kunnen samenwerken om tot een oplossing te komen voor het paard. Door het sluiten van een behandelovereenkomst, geeft u mij toestemming om te allen tijden contact op te nemen met uw dierenarts, andere therapeuten en/of specialisten.

De besproken informatie wordt in vertrouwen en met respect behandeld.


Reiskosten

Reiskosten worden berekend vanaf Hochstraße 32, 52538 Selfkant (Duitsland) zoals benoemd op de website. Bij behandelingen of lessen van meerdere paarden op dezelfde locatie, op dezelfde dag, kunnen de reiskosten gedeeld worden.


Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op de site van deze Algemene Voorwaarden.